Polityka Prywatności

Regulamin sklepu 4um.online:

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej 4um.online (dalej „Serwis”) oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych.

1.2. Administratorem danych osobowych w Serwisie jest UBD Urszula Bochenek-Dębska, mająca siedzibę pod adresem ul. Kwiatkowskiego 4 lok 72, NIP 1130867850.

1.3. W Serwisie dostępne są trzy pakiety dostępowe: „MINI,” „MEDIUM,” „MAX,” oraz specjalna opcja dla firm – „indywidualnie.”

1.4. Zakup wybranego pakietu dostępowego umożliwia Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcji miejsc sprzedawanych na cele reklamowe w internecie, zgodnie z opisem danego pakietu.

2. Ceny i opis pakietów dostępowych:
Każdy z pakietów ważny jest przez 1 miesiąc od dnia zakupu. Administrator  zastrzega sobie prawo do usuwania postów niezgodnych z regulaminem forum oraz facebook pomimo wykupionego pakietu dodatkowego.

oznaczanie

choose your plan

osób w komentarzach

stron w komentarzach

priv, info, itp. w komentarzach

zdjęć protuktów z widoczną nazwą w komentarzach

linków zewnętrznych stron inernetowych w komentarzach - bez MLM

linków zewnętrznych stron afiliacyjnych w komentarzach - dla MLM*

innych grup z FB w komentarzach*

wydarzeń w komentarzach 

wyróżnień w komentarzach na 7 dni*

osób w postach

stron w postach

priv, info, itp. w postach

zdjęć protuktów z widoczną nazwą w postach

linków zewnętrznych stron inernetowych w postach - bez MLM

linków zewnętrznych stron afiliacyjnych w postach - dla MLM*

innych grup z FB w postach*

wydarzeń w postach

wyróżnień w postach na 7 dni*

mini

10$

per month

medium

$30

per month

max

$59

per month

2.1. Pakiet „MINI” – cena regularna 29,99 zł za 1 miesiąc;

2.2. Pakiet „MEDIUM” – cena regularna34,99 zł za 1 miesiąc;

2.3. Pakiet „MAX” – cena regularna od 49,99zł do 99,99 zł w zależności od wybranych funkcji dodatkowych za 1 miesiąc;

2.4. Opcja dla firm – indywidualnie.

2.4.1. Cena oraz zakres funkcji dostępnych dla firm zostanie ustalony indywidualnie na podstawie potrzeb i wymagań firmy. Skontaktuj się z Administratorem za pośrednictwem maila kontakt@4um.online, aby uzyskać więcej informacji.

3. Warunki subskrypcji i zakupu

3.1. Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji dostępu do forum: subskrypcji płatnej co miesiąc lub zakupu dostępu jednorazowego na okres 30/31 dni.

3.2. Po zakupie przez Użytkownika dowolnego pakietu dostępu, Administrator zezwoli na dodawanie postów bez dodatkowej weryfikacji, nadając automatyczne zatwierdzanie lub zatwierdzanie po zgłoszeniu do Administratora.

3.3. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o poprawność informacji oraz zgodność z regulaminem głównego forum kosmetycznego, w tym facebook, który jest nadrzędny nad regulaminem 4um.online.

3.4. Pozostali uczestnicy forum, którzy nie wykupią subskrypcji, podlegają weryfikacji dla wprowadzanych treści cyfrowych, takich jak posty, komentarze, itd. Korzystanie z forum jest bezpłatne.

3.5. W przypadku zakupu subskrypcji na stronie 4um.online, dane podane przez Użytkownika muszą zawierać nazwę profilu z Facebook. W przypadku braku takiej informacji, Użytkownik zobowiązany jest udostępnić taką nazwę wraz z e-mailem oraz numerem zamówienia, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem maila kontakt@4um.online.

3.5. Administrator zastrzega sobie prawo do akceptacji i nadania dostępu do forum, dla użytkowników po prawidłowo dokonanym zakupie, w przeciągu 24h od momentu dokonania płatności.

3.6. Użytkownik zobowiązany jest podać dane do faktury na etapie zamówienia. W przypadku pominięcia tego kroku, Administrator wystawi paragon bez możliwości przypisania go do faktury.

4. Przetwarzanie danych osobowych

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).

4.2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia dostępu do określonych treści i usług, obsługi subskrypcji oraz w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji o promocjach, nowościach i innych ofertach Serwisu, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

4.3. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zakupu i korzystania z wybranego pakietu dostępowego.

5. Pliki cookies

5.1. Serwis używa plików cookies w celu zapewnienia jego poprawnego działania oraz zbierania danych statystycznych na temat korzystania z Serwisu.

5.2. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies przez Serwis zgodnie z polityką cookies dostępną na stronie Serwisu.

6. Zasady dodawania postów

6.1. Użytkownicy posiadający subskrypcję mogą dodawać posty na forum bez dodatkowej weryfikacji, zgodnie z wykupionym pakietem lub wg. weryfikacji ręcznej przez Administratora;

6.2. Użytkownicy, którzy nie wykupią subskrypcji, podlegają weryfikacji dla wprowadzanych każdej treści cyfrowej, w tym postów, komentarzy, itd.

6.3. Użytkownicy zobowiązani są zamieszczać treści zgodnie z wykupioną opcją danego pakietu oraz przestrzegać standardów ustalonych przez platformę Facebook.

7. Naruszenia regulaminu

7.1. Naruszenie głównego regulaminu forum kosmetycznego daje Administratorowi prawo do usuwania postów niezgodnych z tym regulaminem na stronie 4um.online.

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu użytkownika, który nie przestrzega regulaminu Serwisu pomimo wykupionego pakietu.

7.3. W przypadku, gdy Użytkownik nie przestrzega regulaminu 4um.online, Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania postów niezgodnych z regulaminem zamieszczonych przez Użytkownika. Jednocześnie Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu opłaty za wykupiony pakiet.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na stronie Serwisu.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

8.3. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Shopping Cart
Scroll to Top